Fantastyczne iluzje i deziluzje w teatrze romantycznym

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Fantastyczne iluzje i deziluzje w teatrze romantycznym

Zarząd Opolskiego Towarzystwa przyjaciół Nauk zaprasza  na wykład dra hab. Marka Dybizbańskiego, prof. UOFantastyczne iluzje i deziluzje w teatrze romantycznym " oraz na Zebranie Administracyjne 22.06.2017 r. godz. 16:00 (w przypadku braku kworum 16:15) sala 307 Collegium Maius, Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11A, Opole

Program spotkania:
1)  Wykład
2)  Sprawozdanie Sekretarza Generalnego
3)  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
4)  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
5)  Przyjęcie nowych członków OTPN
6)  Wolne Wnioski

.